გარემოს წარმოება

ჩვენი კომპანია იცავს გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობისა და რესურსების შენარჩუნების კონცეფციას. ბოლო პერიოდში გარემოს დაცვის მდგომარეობა სავალალოა, ჩვენი კომპანია დადებითად რეაგირებს და ახორციელებს გარემოს დაცვის წარმოებას.

1. მოძველებული ობიექტების აღმოფხვრა და მოწინავე მოწყობილობების დანერგვა. ჩვენ აღმოფხვრის მოძველებული ობიექტები და ვაწარმოებთ მოწინავე მოწყობილობებს ფიქსირებულ პერიოდში წარმოების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, ჯართის რაოდენობის შემცირებისას, ამავე დროს, ხდება ნულოვანი დაბინძურება და წარმოებაში მიკრო ემისია.

2. მოამზადეთ საქონელი, რომ მომხმარებლებთან აქტიურად შეხვდეთ მიწოდების შეთანხმებულ თარიღს. წინასწარ მოამზადეთ საქონელი რეგულარული შეკვეთებისთვის, რათა უზრუნველყონ მომწოდებლებისგან კომპონენტების დროულად მიღება შემდგომი დამუშავებისა და აწყობისთვის, რათა მომხმარებლებისთვის საქონლის დროულად მიწოდება უზრუნველყონ.


გაგზავნის დრო: იან-23-2021